Foto
Heb je het ook gelezen ? In het krantje, dat de Ieperse fractie van het Vlaams Belang in de bussen heeft gestopt, word ik eventjes "opgevoerd" in een artikeltje met de titel "Verjonging en vernieuwing ?". Ik word wel niet bij naam genoemd, maar als men het heeft over de "gepensioneerde stadssecretaris" en broer van de "gepensioneerde gouverneur", dan zijn er niet te veel kandidaten op de lijst, die aan dat profiel voldoen.
Ik wel dus. Je hoeft nu niet direct naar je vuilnisbak te lopen om dit stukje proza op te snorren en weer glad te strijken. Ik wil voor je de relevante passages wel citeren.

Het was wel even slikken toen daar iets over mijn plaats op de lijst te lezen stond en nu citeer ik: "De gepensioneerde stadssecretaris (...) is kandidaat voor deze verkiezingen. Niet als lijstduwer of symboolkandidaat (...). Maar HOOG OP DE LIJST met uitgesproken ambitie...". Je leest het goed: Hoog op de lijst, zo staat het. Ik heb nog even de kartellijst geraadpleegd en waarempel: ik stond nog altijd op de 28ste plaats. Nu is 28 een respectabel getal, maar ook een getal dat het Vlaams Belang op zijn lijst zelfs niet haalt. Ze komt maar aan 25, maar dit terzijde. Ofwel heeft de schrijver van het artikel ongelukkigerwijze zijn lijstje ondersteboven gehouden en dan sta ik inderdaad hoog op de lijst. Ofwel heeft hij/zij wat gefoeterd met de waarheid om zijn punt te maken, namelijk bewijzen dat "verjonging en vernieuwing" bij de kartellijst loze begrippen zijn (quod non !).

Als je over dergelijke zaken een punt wil maken, is het altijd goed om in het eigen hart te kijken, beste Belangers. Als je het woord "vernieuwing" uitspreekt, dan zou je best zélf het voorbeeld geven. Maar wie de vier eerste plaatsen van de VB-lijst bekijkt moet de vernieuwing ver zoeken. Zijn dit niet toevallig allevier de uittredende gemeenteraadsleden. Vernieuwing ?

En ook als ze over "verjonging" praten, kunnen de mensen van het Belang eerst even in eigen huis verjongen. Ik heb er het rekenmachien bijgehaald (een oude gewoonte zeker, van één van mijn vroegere "leuke benoemingen" (sic)) en ik kwam tot de vaststelling dat de gemiddelde leeftijd bij de kartellijst 46,2 jaar is en bij het Belang 48,6 jaar. Geen zee van verschil, akkoord, maar dan toch voldoende om niet te veel de les te gaan spellen bij een ander, hé. De verjonging zal er bij het Blok waarschijnlijk komen van de vier kandidaten van boven dan 70 jaar, ongetwijfeld allevier respectabele mensen, maar niet bepaald de jeugd, die voor de aflossing zal zorgen. 

Kortom, het artikel rammelt aan alle kanten. Het weze wel duidelijk: ik heb inderdaad ambitie om er nog eens voluit voor te gaan. Maar ik laat het aan de kiezer om de weg te wijzen hoe hoog die ambitie mag reiken. Dat is toch de essentie van verkiezingen, nietwaar. Ambitie om iets voor je stad te doen is geen kwalijk ding, hé. Er zouden er meer moeten zijn, die nog de stap naar de politiek willen zetten, die zich nog willen inzetten voor de gemeenschap, waarin men leeft. Het aantal kandidaten op uw lijst, beste Vlaams Belang, bewijst dat het niet gemakkelijk is om voldoende mensen met inzet te vinden. Zullen we dan nog wat  fulmineren op degenen, die wél de stap wagen.

In je laatste zin vraag je je af: "Zal dat de man zijn, die voor de nieuwe inzichten zal zorgen". Mag ik je het volgende vertellen ? Juist 50 jaar geleden zat er in Rome een stokoude paus, van wie men zich vertwijfeld afvroeg of dat de man zou zijn die voor de nieuwe inzichten zou zorgen. Hij heeft het concilie bijeengeroepen en een frisse revolutie doorheen de kerk gejaagd. Hij werd de meest progressieve paus van de laatste 100 jaar. Zijn naam was Jan, Jan de 23ste.

Ik heet ook Jan en ik sta op de 28ste plaats, onthou het goed: de 28ste plaats. En ik heb ambitie, inzet en de vaste wil om, als ik van de kiezer de kans krijg, voor nieuwe inzichten te zorgen. Ik hoop van u hetzelfde, beste Blokkers.


jo delahaye
10/10/2012 01:31:56 am

Ach Jan, maak je niet niet druk over het feit dat een ander over wat minder IQ beschikt dan jij! ;-)

Reply
10/10/2012 04:35:40 am

't Is waar, Jo. ik kon het ook zomaar laten passeren, maar ze moeten weten dat ze niet zomaar alles kunnen schrijven, waar of onwaar. En iemand op zijn leeftijd aanpakken -al is 62 in mijn ogen nog best een leuke leeftijd- vind ik zo onsportief en zo gratuit.

Reply
jo delahaye
10/10/2012 05:07:25 pm

Gelukkig weten de meesten die dit lezen dat er ook moddergooiers op de kieslijsten staan, succes zondag!

Noella Vermeersch
10/10/2012 05:58:10 pm

Jan, heb je een antwoord op je vraag, hoeveel mensen dit gelezen hebben? Ik las het in elk geval niet uit hun krantje wel op jouw blog. En ik ben het krantje niet uit de vuilnisbak gaan halen...
Hou je positieve energie, die je als zestigplusser zeker nog hebt, maar voor na de verkiezingen.
Succes zondag, van een andere zestigplusser.

Reply
diederik
10/10/2012 07:44:12 pm

beste Belangers? beste Blokkers?.... dat zijn contradicties Jan.

Reply
7/19/2023 06:42:14 am

Helllo mate nice blog

ReplyLeave a Reply.