Volgende week zal Professor Herwig Reynaert opnieuw volop te zien
zijn op Focus-wtv. Hij is immers de expert van de lokale politiek aan de
universiteit van Gent en levert er altijd commentaar als het over
gemeenteraadsverkiezingen gaat. Toen ik nog nationaal voorzitter was van de gemeentesecretarissen hebben onze paden zich regelmatig gekruist, op studiedagen, congressen en infovergaderingen. Het klikte tussen ons. Het is dan ook vanzelfsprekend dat ik zijn expertise op prijs stel en als hij een zeldzame keer een interview toestaat –hij is een bescheiden West-Vlaming uit Torhout-dan
ben ik één en al aandacht. Hij zegt meestal heel zinnige dingen. Over de politiek bijvoorbeeld.

“De politiek blijft te veel de pispaal van alles en nog wat,” zuchtte hij in een interview voor de“Krant van West-Vlaanderen”, “Globaal gezien is de sfeer anti-politiek. Oké, er gebeuren in de politiek zeker dingen, die niet door de beugel kunnen, maar in één beweging wordt al het goede maar meteen onder de mat geveegd. De negatieve sfeer die sowieso bij de man in de straat rond de politiek hangt, wordt door de media nog aangezwengeld. Kranten, radio en televisie focussen vooral op conflicten, omdat zoiets nu eenmaal de aandacht van de mensen trekt. Plus: hoe haal je als politicus het gemakkelijkst de media ? Door een opmerkelijke, provocerende of zelfs choquerende uitspraak te
doen ! (…)Wie op een degelijke en genuanceerde manier de politiek bedrijft zonder daarbij gekke dingen te zeggen of te doen, maakt veel minder kans om zich te profileren. Wat uiteraard erg jammer is, maar er valt weinig tegen te beginnen. Onze maatschappij is nu eenmaal sensatiebelust”

 
De vinger op de wonde ! En toch wil ik –als ik de kans krijg- op een inhoudelijke manier aan politiek doen, zonder de foto’s te tellen, die elke week over mij zouden verschijnen, of de journalisten primeurtjes te geven om bij hen in het gevlei te komen.  Het gaat er hier om dat de Ieperlingen zich goed voelen in hun stad en dat Ieper op een verstandige en spaarzame manier wordt geleid. Dit komt inderdaad niet zo gemakkelijk in de krant. Maar ik hoop dat hierdoor het vertrouwen en het geloof in de politiek een beetje hersteld wordt. 

Want, en hier citeer ik opnieuw Professor Reynaert “nog te weinig mensen beseffen hoe belangrijk de politiek voor hun dagdagelijkse leven is. De politici leggen regels vast, stemmen wetten, bepalen voor een groot stuk hoe de samenleving functioneert. Niet bereid zijn om daar geld in te pompen, is onverstandig. Maar dan moet bij de publieke opinie het sterk negatieve beeld over de politiek verdwijnen. De politici kunnen daaraan bijdragen door minder te willen scoren met straffe uitspraken en door de media minder op te vrijen. Er valt helaas nog
een lange weg af te leggen”.
 

Ik ben graag bereid om een deel van die lange weg, samen met
andere mensen van goede wil, af te leggen.  

.
Foto
Professor Herwig ReynaertLeave a Reply.